Oferta educaţională pentru anul școlar 2017-2018

Oferta curriculară si extracurriculară


Prin oferta educațională LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU”  MIERCUREA SIBIULUI dă posibilitatea părinților să aleagă activitățile opționale si extracurriculare la care doresc să participe copiii. 

 

Prin oferta educațională avem în vedere următoarele aspecte:

Promovarea imaginii școlii  la nivelul comunității locale, în rândul unităților de nivel școlar, la nivel județean, național si internațional;

1– Promovarea școlii  printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor educației incluzive să fie prioritară;

2– Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul copiilor, a copiilor cu CES, despre politicile educaționale, despre resursele educaționale folosite. Participarea la „activități deschise“, de exemplu, carnaval, expoziții cu produse ale activității copiilor, strângere de fonduri, serbări, concursuri etc.

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât si în curtea acesteia (resurse umane, resurse logistice, locuri de joacă, resurse educaționale);

Dezvoltarea unei culturi organizaționale incluzive si prin folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afisate (postere, afise), afisarea viziunii si misiunii școlii, acceptarea tradițiilor, obiceiurilor copiilor si angajaților; tratarea echitabilă a tuturor copiilor si părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, etc., de către toți angajații instituției, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe si proiecte educaționale în domeniul educației,

Oferta educațională a LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU MIERCUREA SIBIULUI

 este definită în funcție de :

– opțiunile elevilor;

–  resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale si financiare;

–  interesele comunității locale.

Serviciile educaționale oferite de LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU MIERCUREA SIBIULUI și care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului prescolar,primar,gimnazial, liceal si profesional.

Putem afirma ca in școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre domeniile: comert si textile.

Suntem în căutarea unor pași de acțiune pentru a face față concurenței unor scoli similare prin :· formarea de absolvenți competitivi, capabili sa stăpânească la un nivel superior tehnologia informației și comunicațională;

  • orientarea actului didactic spre a obișnui elevul sa gândească, să abstractizeze, să comunice
  • proiectarea activității școlare în scopul integrării in spațiul european prin constientizarea propriei culturi, dar și prin descoperirea altor culturi si tradiții europene;
  • convertirea actului de predare-învatare dintr-un act reproductiv într-un act creativ, cauzal, explicativ;
  • democratizarea relatiilor din școală la toate nivelele;
  • perfecționarea colectivului didactic pentru înlaturarea formalismului.

 

Modalități de promovare a ofertei educaționale

Pentru LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU MIERCUREA SIBIULUI promovarea ofertei educaționale este o problemă deosebită. Nu este suficient ca oferta școlii să fie cunoscută, ci ea trebuie să fie înțeleasă, îndeosebi de elevi si de  părinți

Pentru cunoasterea în comunitate a ofertei educaționale a LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU MIERCUREA SIBIULUI avem următoarea strategie:

Obiective specifice pentru promovarea ofertei educaționale:

  1. Informarea publicului/ comunității cu privire la activitatea școlii;
  2. Informarea părinților cu privire la specificul LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU MIERCUREA SIBIULUI si la opțiunile de studiu (oferta educațională) din cadrul  scolii

În acest sens, responsabilul cu activitatea de relații publice din cadrul școlii, Dobrin Alina a elaborat, o strategie de promovare a ofertei educaționale pentru anul scolar 2017 – 2018.

Strategia de promovare a fost construită pe două direcții, si anume:

A)promovare indirectă prin intermediul Internetului, popularizarea exemplelor de bună practică pe www.didactic.ro.;

B) promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților scolare din localitatile invecinate..

Pentru ca ambele direcții de promovare să se desfăsoare în condiții de calitate si să se supună celor mai exigente cerințe profesionale, responsabilul cu activitatea de relații publice, a dezvoltat o campanie specială de concepere si editare a materialelor promoționale: pliante,  materiale video de prezentare a școlii, blog-uri ale cadrelor didactice .

Promovarea școlii

Promovarea școlii se realizează în cadrul unor parteneriate educaționale locale,  prin prezentări Power Point, in fata potentialilor candidati.

Prezentarea Power Point a școlii este adaptată la nivelul de înțelegere al publicului țintă, accesibilă, permițând fiecărui participant să adreseze întrebări privind programul școlii, resursele umane.

Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovarea a ofertei educaționale, proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior:

– Organizarea si participarea la manifestații stiințifice locale, județene;

– Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire si educație care se desfăsoară în cadrul școlii;

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea eforturilor de promovare a imaginii școlii. Dar si de stabilire a unor relații directe cu viitorii potențiali beneficiari/părinți. Se impune planificarea atentă a campaniilor de informare si comunicare cu beneficiarii care vor avea un caracter permanent si vom folosi o gamă largă de mijloace:, interviuri, reportaje, brosuri, pliante.

Trebuie menținute, identificate căile prin care școala  a obținut recunoasterea locală si județeană printre acestea putând fi remarcate:

-calitatea serviciilor educaționale;

-competența cadrelor didactice;

-gradul de satisfacție al beneficiarilor;

-cadrul ambiental;

-resursele materiale ale școliii;

-mediul relațional/de comunicare stabilit între școală si familie;

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2017 – 2018, este prezentată în continuare:

           

Forma de învăţământ Filiera Profil Domeniul pregătirii de bază Specializări/ Calificări profesionale Nr. clase Nr. elevi
Liceu zi – clasa a IX-a (ciclul inferior şi superior) Tehnologică Servicii Comerț Tehnician în activități de comerț 1 28
Profesională zi – clasa a IX-a Tehnologică Servicii Industrie textilă şi pielărie Tesător 1 28

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *