Category Archives: Educație

Oferta educaţională pentru anul școlar 2017-2018

Oferta curriculară si extracurriculară


Prin oferta educațională LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU”  MIERCUREA SIBIULUI dă posibilitatea părinților să aleagă activitățile opționale si extracurriculare la care doresc să participe copiii.  (mai mult…)

ECHIPA DE FOTBAL A ȘCOLII NOASTRE A MAI OBȚINUT UN PREMIU

În data de 19 mai 2017, echipa de fotbal a Liceului Tehnologic „Ilie Măcelariu”- Miercurea Sibiului, a participat la competiția sportivă ”ZILELE ȘCOLII” organizată  de Liceul Tehnologic ”Ioan Lupaș”din Săliște în cadrul programului ”Școala Altfel”. La concurs au participat patru echipe, de la școlile din împrejurimi : Școala cu clasele I-VIII ”A. Decei” din Gura Râului , Școala Gimnazială din Tilișca , Liceul Tehnologic ”Ilie Măcelariu” din Miercurea Sibiului și desigur Liceul Tehnologic ”Ian Lupaș” din Săliște.  (mai mult…)

Festivalul- concurs ,,CDIdei în cărți,, -ediția a III-a , 18 mai 2017, nivel regional

Motto:
,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaș cumpănită;
Mâinile mele, care te-au deschis. ,, ( T. Arghezi )

În cadrul Liceului Tehnologic ,, Ilie Măcelariu,, – Miercurea Sibiului s-a desfășurat Festivalul – concurs ,, CDIdei în cărți,, inițiat de Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Facultatea de Litere și Arte Sibiu, Biblioteca ,, Astra ,, Sibiu și cu unități școlare din cinci județe: Suceava, Mureș, Gorj, Cluj și Sibiu.
Scopul festivalului- concurs este acela de a asigura cadrul pentru dezvoltarea , demonstrarea și manifestarea competențelor cheie, utilizând metode ale educației nonformale. La nivel regional, obiectivele Festivalului- concurs ,, CDIdei în cărți în anul 2017,, sunt : dezvoltarea abilităților de lectură, a competențelor infodocumentare și a competențelor TIC și de comunicare pentru cel puțin 900 de elevi din unitățile înscrise, valorificând informații din domeniul culturii și civilizației. (mai mult…)

Programul „Euro 200”

Programul „Euro 200”

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare continuă şi în anul 2017. Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, modelul bonului valoric de care vor beneficia elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat achiziţiei de calculatoare.  (mai mult…)

ORGANIZARE CONCURS

ORGANIZARE CONCURS POSTURI VACANTE

Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului, organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu, studii superioare pe perioadă nedeterminată, normă intreagă. Concursul va avea loc în data de 20.04.2017. Informaţii suplimentare puteţi obţine la secretariatul liceului, tel. 0269533327.
(mai mult…)